PRANIE

PROSTRIEDKY NA PRANIE V RUKÁCH A PRAĆKE, NA ODSTRÁNENIE FĹAKOV, BIELENIE, ŹEHLENIE A NA IMPREGNOVANIE ŚPECIÁLNYCH FUNKĆNÝCH ODEVOV.